ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Home
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

МИЛУШ БАРАКОВ
Адвокат, Адвокатска колегия – Благоевград

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • Завършва Право в ЮФ на Софийски университет “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

ЕЗИЦИ:

 • Български, Руски, Испански

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • От 1971г.-1974г. Председател на Районен съд гр.Малко Търново.
 • 1974г.-1980г. Съдия в Районен съд гр.Поморие
 • 1980г.-1989г. Председател на Районен съд гр.Поморие.
 • 1989г.-1990г. Съдия в Окръжен съд – Благоевград.
 • 1990г.-1991г. Зам.Председател на Временния Изпълнителен комитет на Общински Народен съвет Благоевград.
 • През 1991г. Председател на Окръжен съд – Благоевград, след избор от Великото Народно събрание.
 • През 2002г. повишен в ранг съдия във ВКС и ВАС.
 • Член на Централния съвет на Съюза на Юристите в България и Председател на Дружеството на Юристите в Благоевград.

 

РАНГЕЛ БАРАКОВ
Адвокат, Адвокатска колегия – Благоевград

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • През 1998г. Средно образование в Математическа гимназия “АКАД. СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ” – Благоевград
 • През 2002г. завършва Висше образование, Специалност “Информатика” в ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – Благоевград, Специализира в областта на програмирането, Сигурността на информацията
 • През 2006г. завършва Висше образование, Специалност “Право” в ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – Благоевград

ЕЗИЦИ:

 • Български, Руски, Английски

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • 03.07.2006г.-03.01.2007г. Съдебен кандидат при Окръжен съд – Благоевград
 • От 18.01.2008г. Младши адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград
 • От 18.01.2010г. Адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград
 • Председател на Дружеството на Юристите в Благоевград

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Участие в семинари: