КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

  • Home
  • КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО С ВАС СЕ СВЪРЖЕ КОЛЕКТОРСКА ФИРМА

„Колекторски фирми“ е разговорното наименование на агенциите за събиране на вземания. Това са юридически лица, специализирани в изкупуване на т. нар. несъбираеми вземания от мобилни оператори, кредитни институции, доставчици на комунални услуги и др. Това става чрез договор за прехвърляне на вземане (цесия) между първоначалния кредитор и колекторската фирма. Колекторската фирма изкупува вземането на по – ниска цена от неговата реална стойност и се опитва да събере целият размер на вземането по следните начини:
В повечето случаи граждани получават писмо или телефонно обаждане от непознати за тях фирми, които твърдят, че те имат неизплатени задължения към мобилни оператори, фирми за бързи кредити и т.н., като им се дава срок, в който трябва да платят посочена от тях сума, защото в противен случай ги очакват съдебни дела, частни съдебни изпълнители, запор и много други разходи.
Преди време в кантората позвъни изплашена жена, която попита могат ли да и наложат забрана и да не може да се прибере от Англия, където работи и да я вкарат в затвора, заради това, че не е платила задължение към мобилен оператор.  Получила е телефонно обаждане от мъж, който и обяснил, че е частен съдебен изпълнител и трябва да плати незабавно задължението си, защото ще и бъде наложена забрана да пътува и ще бъде дадена на прокурор.
Когато чуе подобни заплахи, обичайно човек бърза да намери средства, за да плати задължението си, „преди да е станало по – зле“  или част от него, поради това, че е”изкушен“ от предложението на колекторската фирма за опрощаване на част от задължението.

Какво да правим в случай, че ни се обадят от колекторска фирма?

Първото и основно правило е да гражданинът да не разговаря с тях, да не споделя лична информация за местонахождението си, да не се преговаря с тях и да не се подписва никакви докумменти без преди това да се е консултирал с адвокат. Също така не трябва да вярвате както на заплахи, така и на обещания за някакви облекчени условия на плащане. В повечето случаи не са спазени законните процедури по прехвърляне на вземането или задължението по главницата и лихвите е погасено по давност, която обаче не се прилага служебно от съда, а трябва да се направят съответните възражения.
Затова не се колебайте, а потърсете юридическа помощ от адвокат, който да защити компетентно вашите права, за да не плащате задължения, които не дължите.
Адвокатска кантора “Баракови” разполага с богат опит в успешното осъществяване на правна помощ, защита и съдействие на длъжници по изпълнителни дела и заповедни производства.

адвоакт Рангел Бараков, АК – Благоевград, тел. 0899885191